Gayatri at 2 years old :
Gayatri at 21 months old :
Gayatri at 18 months old :
Gayatri at 10 months old :
Gayatri at 9 months old :
Gayatri at 7 months old :
Gayatri at 6 months old :
Gayatri at 3 months old :