Back to litter 26 - Retour à la portée 26
Inooruuk at 12 weeks old - à 12 semaines
Inooruuk at 10 weeks old - à 10 semaines
Inooruuk at 7 weeks old - à 7 semaines
Inooruuk at 6 weeks old - à 6 semaines
Inooruuk at 5 weeks old - à 5 semaines
Inooruuk at 4 weeks old - à 4 semaines
Inooruuk at 3 weeks old - à 3 semaines
Inooruuk at 2 weeks old - à 2 semaines
Inooruuk at 1 day old - à 1 jour
Back to litter 26 - Retour à la portée 26